Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
September 01, 2016
Visits : 1266

वय झालं साठ                              सुटेना आतली गाठ                               चित्रगुप्त  वही घेऊनि                               केव्हाची पाही वाट !                              समुद्राची फुटता लाट                                फेसाळे चंदेरी काठ                              हास्य कारंजे जरी फुलता                              कपाळी आकडा आठ !                              प्रेमाची पखरण दाट                            माणुसकीची अपुली  जात                              क्शमा शांतीची जळू दे वातRead More

arun kulkarni's Blog

Blog Stats
  • 1266 hits