Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
November 29, 2016
Visits : 2121

झंकार खुलवी रास                  मधुर सुरांची बरसात !                 रुसव्याने टाकली कात                  वादळात विझली वात !!                 अस्फुट आस ओठात                  वलयावर वलय तालात !                 फुलली लाज गालात                  नौका विहरली झोकात !!                 जागी झाली पहाट                  झोपेस साखरी काठ !                प्रेमात रंगली रात                 मऊ मोर पिसांची बात !!                                          अरुण कुलकर्णी                9890096210Read More

November 22, 2016
Visits : 2174

सुखाने मिटण्या डोळेहृदय असावे ओलेजिथे पैसा खणखण बोले लबाड जमती कोल्हे !मांगल्याचा परिमळ बोले पापियाचे पाप पाघळेभुकेल्याची भूक कळेजिभेवरचा घास गळे !मुंग्यांचीही रांग पळेअडचणींची झेलीत वादळे सत्कृत्यांचे मोती ओघळता मातीवरचे जीवन आगळे !!Read More

arun kulkarni's Blog

Blog Stats
  • 4295 hits