Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
June 30, 2016
Visits : 2992

झाऱ्यातून ढगांच्या                                         पावसाच्या झरल्या कळ्या                                        हिरव्या बागेतून उमलल्या                                         मातीच्या गंध कळ्या                                         काळोखी रंगल्या                                         बिजलीच्या रंग नळ्या                                        सोन कडा लेवुनी                                         आकाशी खुलल्या खळ्या                                        पान फुले उधळीतRead More

June 28, 2016
Visits : 6934

आभाळ ढगांनी भरले ,ढग पाण्याने ओथंबले वाऱ्याने सारे विखुरले , ओलावा नाही विसरले !विहीर गाळाने भरली , पावसाची दिशा फिरली पूजेपुरती विहीर उरली, तळाला साद ओंजळ भरली !खांद्यावर हात ठेवुनी , कोरडे बोल बोलुनी हृदयी ओल नाही , माणूस उरला नाही !Read More

arun kulkarni's Blog

Blog Stats
  • 9926 hits